Homepage

Welkom op de website van woongroep Polter 50+

Woongroep Polter 50+ is bedoeld voor 50 plussers die een bijdrage willen leveren aan het wonen in een woongroep voor ouderen en onze doelstelling onderschrijven.
Deze doelstelling is: Zelfstandig wonen in goed nabuurschap.
We zijn een bonte verzameling mensen, ouder dan 50 jaar, die proberen het leven met elkaar zo aangenaam mogelijk te maken.
De meesten zijn met pensioen maar er zijn ook nog een paar werkenden onder ons.
Momenteel bestaat de groep uit iets meer dan 40 bewoners, zowel echtparen als alleengaanden en wat meer vrouwen dan mannen.
Om te kunnen wonen in onze groep is het verplicht om lid te worden van de Vereniging Woongroep Polter 50+ en onderschrijft men de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Een belangrijke voorwaarde om in de groep te kunnen functioneren is zelfredzaamheid.
Men mag rekenen op burenhulp, eerste opvang bij problemen, maar niet op professionele hulp in medische of sociale zin.
Daar dient men, indien nodig, zelf voor te zorgen.
Wij verwachten motivatie om te willen wonen in onze woongroep: inzet naar vermogen bij activiteiten en het benutten van de mogelijkheden tot ontmoeting.