Historie

Geschiedenis

In februari 2000 is door dhr. Polter het initiatief genomen tot het oprichten van een woongroep met als doel een gebouw of een groep woningen te realiseren waarin de leden/deelnemers zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
In mei 2000 is daarvoor de vereniging “Woongroep Polter 50+ ” opgericht, die is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Lelystad onder no. 39073342.
Het heeft daarna nog 4 jaar geduurd voordat een geschikte locatie werd gevonden en een woningbouwvereniging die het project wilde financieren en bouwen.
Het complex is gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Goede Stede, die ook de eigenaar is.
Architectenbureau INBO heeft het ontwerp gemaakt en aannemersbedrijf Te Pas Bouw heeft het complex gebouwd.
Bij het ontwerp hebben we inspraak gehad en op 25 november 2004 is met  feestelijk vertoon de eerste paal geslagen.
Vanaf oktober 2005 zijn de eerste woningen opgeleverd.

Zo kaal was het toen nog in 2005